Notificare dauna

La efectuarea constatarii daunelor, se recomanda prezenta ambilor coducatori si a ambelor autovehicule implicate in evenimentul rutier. Notificarea daunei se poate face daca aveti la indemana documentele de mai jos:

  • polita de asigurare a vehiculului vinovat;
  • actul de identitate (C.I/buletin) a persoanei care face notificarea;
  • certificatul de inmatriculare (talon)/cartea de identitate a vehiculului avariat;
  • permisul de conducere al soferului pagubit;
  • constatarea amiabila de accident sau documentele emise de autoritati (politie/pompieri/etc;
  • datele proprietarului vehiculului pagubit;
  • alte documente in functie de evenimentul care a avut loc.

În conformitate cu prevederile RegulamentuluI UE 679/ 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă informăm că Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti prelucrează datele dvs. cu caracter personal (inclusiv CNP) în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru oferirea (inclusiv calcularea tarifelor de prime de asigurare) încheierea, administrarea și executarea contractului de asigurare.

Am luat la cunostinta de faptul ca, potrivit Regulamentului UE 679/2016, am urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la stergerea datelor, cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a mi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a-mi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile in care mi-am exprimat acest consimtamant, dreptul de adresare justiţiei si le pot exercita prin adresare fie catre Watford Insurance Company Europe – Sucursala Bucuresti, A.N.S.P.D.C.P. sau instanţa de judecată competentă, după caz.